ผู้เล่นสามารถเข้ามาติดต่อเราได้ที่ www.balmuda.net ติดต่อเราได้ทุกปัญหา